Saveti za negu satova

Vaš sat sadrži visoko precizne elektronske i mehaničke komponente, da biste osgurali dugoročno zadovoljstvo upotrebe molimo Vas da se pridržvate sledećih, jednostvanih, uputstava:

  • Izbegavajte izlaganje sata direktnom suncu, ekstremno toplom ili hladnom mestu na duži vremenski period.
  • Nikada ne koristite neki od funkcijskih tastera ili krunicu dok je sat izložen vlazi. Ukoliko u kućište sata prodre voda ili se pojavi kondenzacija, sat momenatalno pošaljite u servis. Vlaga u dodiru sa mehanizmom može da izazove koroziju i trajna oštećenja.
  • Izbegavajte ekstremne šokove ili udare sata. Vaš sat je konstruisan da izdrži udare pri normalnoj upotrebi.
  • Izbegavajte izvore jakog električnog polja i statičkog elektriciteta koji bi mogli da oštete mahanizam sata. Generalno Vaš sat je zaštićen od izvora umerenog elektromagnetnog zračenja poput: kućnih aparata, televizora ili Hi-Fi opreme.
  • Održavajte Vaš sat čistim. Ukoliko želite da izvršite čišćenje, učinite to upotrebom obične vode i mekane krpe bez upotrebe hemikalilja ili sapuna koji bi mogli da ga oštete. Ukoliko je sat bio u dodiru sa slanom vodom, isperite sat običnom vodom i obrišite mekanom krpom. Sva dodatna čišćenja sata obavite u zvaničnom servisu.

Redovan Servis

U zavisnoti od načina upotrebe Vaš sat mora biti redovno serivisiran. Generalno preporučujemo da Vaš sat proverite jednom u dve godine kako biste osigurali potpunu sigurnost upotrebe. Posebno, vodootpornost Vašeg sata je vremenski ograničena i potrebna je periodična kontrola ili zamena dihtunga u zavisnosti od perioda izlaganja vodi ili načina upotrebe sata.
Kod mehaničkih ili automatskih satova preporučujemo takođe redovan servis nakon svake druge godine. Redovnim čišćenjem i demagnetizovanjem garantuje se preciznost merenja vremena i produžava vek trajanja

Baterije

Prilikom kupovine novog sata (osim u slučaju Eco-Drive mehanizmama) baterija koja dolazi u satu je kontrolna – fabrički umetnuta prilikom proizvodnje i njen vek može biti kraći nego što je navedeno u specifikaciji. Ukoliko se baterija istroši pobrinite se da je što pre zamenite. Ne ostavljajte staru ili istrošenu bateriju u satu.

Kožne narukvice

Kožne narukvice kao i ostali proizvodi od kože kao što su cipele, rukavice i kaiševi imaju živtoni vek koji je u skladu sa uslovima nošenja. Voda, znojenje i ostali kozmetički ili hemijski proizvodi mogu ubrzati proces starenja i znatno skratiti vek trajanja.

Kućišta

Kućišta u zavisnosti od materijala su izrađena po najvišim proizvođačkim standardima koji garantuju optimalnu udobnost upotrebe. Čišćenje kućišta vršite isključivo mekanom vlažnom krpom ili ispiranjem čistom vodom, u zavisnosti od naznačene vodootpornosti sata. Svako detaljnije čišćenje preporučujemo da prepustite ovlašćenom servisu.